Zarządzanie procesami organizacji

z wykorzystaniem nowoczesnych platform systemowych.

Biznes ma jedną wspólną cechę: każdy jest inny.
Nasze doświadczenie oraz rozwiązania BPMS w najwyższym stopniu realizują indywidualne wymagania i aspiracje użytkowników

Partner strategiczny:

image

Partnerzy biznesowi:

image image

Analiza decyzyjna przy użyciu innowacyjnych metod

Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź jakie mogą być jej skutki.

Modelowanie analityczne jest sztuką przedstawienia naturalnego zjawiska ze świata rzeczywistego w postaci matematycznych równań i funkcyjnych zależności.

Nasze doświadczenie wspierają programy:

image image imageimage

Nasze usługi przynoszą realne korzyści w każdej organizacji

poznaj opisy rozwiązań z wykorzystaniem platform BPMS

Nasze rozwiązania spełniają potrzeby użytkowników w wielu gałęziach

finanse i bankowość

imageSektor finansów i bankowości charakteryzuje relatywnie wysokie ryzyko operacyjne związane z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem i wysoką współzależnością podmiotów i zdarzeń. Z uwagi na wysoką wrażliwość tej branży wszystkie procesy wewnętrzne i zewnętrzne, muszą być w pełni kontrolowane od początku aż do samego końca. Te uwarunkowania stawiają przed technologią wspierającą działanie organizacji finansowych bardzo wysokie wymagania w zakresie prognozowania, zdolności adaptacji, możliwości szybkiego wdrożenia, niezawodności i przede wszystkim bezpieczeństwa.

paliwa i energia

imageJest rzeczą oczywistą, że przedsiębiorstwa z sektora energetycznego i paliwowego odgrywają kluczową rolę we wszystkich krajach i regionach, a zatem ich infrastruktura technologiczna i informacyjna musi zapewnić prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie procesów w trybie ciągłym. Drugim istotnym argumentem przemawiającym za stosowaniem rozwiązań BPM jest konieczność integracji wielu źródeł informacji.

ochrona zdrowia i farmacja

imageObieg informacji to szczególnie ważny, jeśli nie podstawowy, aspekt w szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Szybki dostęp do informacji, niezależnie od miejsca gdzie nastąpiło zdarzenie, ma kluczowe znaczenie dla wszystkich uczestników procesów w służbie zdrowiu: lekarzy, pacjentów, personel pomocniczy, administrację, obsługę techniczną etc.. Technologia BPM to przede wszystkim automatyzacja, dostępność, unifikacja i standaryzacja danych z różnych systemów a to dla ochrony zdrowia i życia ludzi cel nadrzędny.

sektor publiczny

imageJeśli istnieje technologia, dzięki której obsługa obywatela zostanie przyśpieszona o kilkadziesiąt procent bez uszczerbku na jakości, jeśli drastycznie obniży koszty administracyjne, jeśli zapewni łatwy i zdalny dostęp obywatelom do urzędu wykorzystując najnowsze technologie, jeśli usprawni organizację i komunikację wewnętrzną i zewnętrzną urzędu, to tę technologię należy jak najszybciej wykorzystać dla dobra obywateli. Dlatego technologia BPM jest strategicznym celem na wszystkich szczeblach administracji państwowej.

handel

imageCentra handlowe, hurtownie, sieci detaliczne wymagają szybkiej komunikacji z dostawcami oraz klientami praktycznie na całym świecie. Nowoczesne platformy charakteryzuje nie tylko łatwość obsługi ale przede wszystkim szybkość reakcji na zmiany. Szybka reakcja na wymagania klientów, zwłaszcza w dobie e-commerce jest warunkiem powodzenia w biznesie, dlatego BPM jest kluczowym rozwiązaniem łączącym dostawców, sprzedawców i klientów.

produkcja i logistyka

imageRozwój technologiczny sprawił, że wyprodukowanie wielkiej ilość wysokojakościowych towarów nie stanowi większego problemu. Problemem pozostaje sprzedać i zapewnić ciągłą dostawę. Bardzo istotnym elementem jest skrócenie czasu wprowadzenia nowego produktu na rynek co wymaga automatyzacji procesów. Proces ten swym zasięgiem obejmuje praktycznie wszystkie działy firmy oraz jednostki zewnętrze jak: dostawcy surowców i opakowań, agencje marketingowe, logistyka etc. BPMS zapewnia sprawne połączenie wszystkich uczestników procesu.

telekomunikacja i media

imageEra cyfryzacji to wielki postęp w jakości, szybkości i przekazie. Umożliwiają to skomplikowane systemy wymagające sztywnych reguł oraz niemal "wojskowego" podejścia do zarządzania (bezpieczeństwo!). Procesy w tej gałęzi to połączenie ludzi, systemów i urządzań w jeden sprawnie funkcjonujący organizam, w którym liczy się szybkość przepływu informacji. Rozwiązania proponowane przez platformy BPMS umożliwiają współistnienie wszystkich elementów, automatyzację oraz standardy wymiany informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Artykuły i informacje o BPM, BPMS i analizie decyzyjnej

poznaj innowacyjność naszych usług i rozwiązań

Referencje

Klienci potwierdzają: wdrożenie BPMS przynosi szybkie efekty.

icon

“Appian dostarcza skuteczne i jednocześnie przyjazne użytkownikowi narzędzie, które wspiera nasze cele w osiąganiu wyższej wydajności operacyjnej oraz doskonałości w obsłudze klientów”
Anna Gikovski, Process Improvement Manager, Melbourne Airport

“Jestem przekonany, że zaletą tego rodzaju projektu jest zrozumienie procesów w organizacji. Tylko w ten sposób można je ocenić i poprawiać. W tym znaczeniu, AuraPortal BPM jest narzędziem, dzięki któremu realizacja projektu implementacji procesów przebiegła szybko i bez trudności.”
Josu Mendívil, IT Deputy Director, UNIVERSITY of DEUSTO / Zobacz opis

“NewGen pomógł nam osiągnąć wysoki poziom obsługi na którym jesteśmy dzisiaj. Możemy dostarczać i przetwarzać setki tysięcy faktur każdego dnia, dlatego to rozwiązanie wdrożymy w innych miejscach.”
Sunil Singh – Senior VP, Coca Cola