nasza oferta

Platformy do zarządzania procesami organizacji

to nowoczesne narzędzia zwiększające efektywność działania.

image

Nowoczesne platformy BPMS to narzędzia do projektowania, wdrażania, monitorowania i automatyzacji wszystkich procesów w Twojej organizacji. To rozwiązanie, które łączy istniejące aplikacje dziedzinowe, ludzi i departamenty oraz partnerów i klientów w jeden efektywny i dedykowany system, realizujący strategiczne cele.
Jako jedyna firma w Polsce współpracujemy z 3 dostawcami platform BPMS.
Wszystkie mają wspólną cechę: łatwość obsługi, dzięki której, użytkownicy nie muszą mieć wiedzy informatycznej aby zrealizować własną wizję systemu wspierającego funkcjonowanie organizacji.

AuraPotal 6 Helium

imageoferuje unikalne oprogramowanie, które dzięki swojej modułowej strukturze stanowi doskonałe rozwiązanie zarówno dla prostego projektu w jednym departamencie, aż do kompletnego, zintegrowanego systemu zarządzania w całej firmie lub organizacji. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej i elastycznej platformie BPM (Business Process Management), którą mogą obsługiwać i użytkować wszyscy, nawet ci którzy nie posiadają umiejętności technicznych.
AuraPortal jest liderem wśród dostawców rozwiązań BPM, praktycznie we wszystkich obszarach działalności w kategorii "sentyment użytkownika", w ocenie prestiżowej agencji badania rynku oprogramowania, OVUM.

Jestem przekonany, że zaletą tego rodzaju projektu jest zrozumienie procesów w organizacji. Tylko w ten sposób można je ocenić i poprawiać. W tym znaczeniu, AuraPortal BPM jest narzędziem, dzięki któremu realizacja projektu implementacji procesów przebiegła szybko i bez trudności.
Josu Mendívil, IT Deputy Director, UNIVERSITY of DEUSTO / Zobacz opis

Intelligent Business Process Suite (iBPS)

imagejest systemem klasy BPM. To znakomity wybór dla firm i organizacji poszukujących rozwiązań do projektowania, wdrażania, monitorowania i poprawy procesów biznesowych. Łączy w sobie najlepsze praktyki zarządzania procesami oraz nowoczesne narzędzia analityczne, mobilne, "Social" i "w chmurze" oferując platformę do zarządzania procesami, która umożliwi szeroką, cyfrową transformację przedsiębiorstwa lub organizacji.

NewGen pomógł nam osiągnąć wysoki poziom obsługi na którym jesteśmy dzisiaj. Możemy dostarczać i przetwarzać setki tysięcy faktur każdego dnia, dlatego to rozwiązanie wdrożymy w innych miejscach.
Sunil Singh – Senior VP, Coca Cola

Appian 7

imageJako jeden z liderów rynku nowoczesnego oprogramowania z dziedziny Business Process Management (BPM) i Case Management, Appian dostarcza platformę aplikacyjną, która łączy użytkowników z wszystkim co jest im potrzebne do wykonywania pracy - wszystkie dane, wszystkie procesy, wszystkie dokumenty i portal do współpracy i wymiany informacji - w jednym środowisku, na dowolnym urządzeniu, za pomocą prostego interfejsu. Appian jest wysoko oceniany przez światowe firmy zajmujące się analizą rynku IT, Forrester, Gartner, IDC, Ovum / Datamonitor i innych.

Appian dostarcza skuteczne i jednocześnie przyjazne użytkownikowi narzędzie, które wspiera nasze cele w osiąganiu wyższej wydajności operacyjnej oraz doskonałości w obsłudze klientów.
Anna Gikovski, Process Improvement Manager, Melbourne Airport

Nowoczesna analiza decyzyjna na dedykowanych modelach

niepewność towarzyszy każdemu, podejmując decyzję ponosisz ryzyko sam

image

Nasze usługi w zakresie analizy stanów, prognozowania, oceny ryzyka czy skutów podejmowanych decyzji opieramy na estymacji dedykowanych modeli symulacyjnych odzwierciedlających rzeczywiste cechy obiektu (np. segment rynku), zjawiska (np. sprzedaż) lub procesu (np. obsługa klienta). Tworzone przez nas modele to złożone struktury, łączące wiele dziedzin. Podstawą jest matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa a ponadto ekonomia, socjologia, psychologia, medycyna i inne.
Stopień złożoności naszych, dedykowanych modeli utrzymujemy na rozsądnym poziomie, tak aby koszty były współmierne z celami przy zachowaniu wysokiej jakości i wiarygodności analizy.

Opracowanie strategii działania

imagetworzymy dedykowany model danego segmentu rynku, zjawiska czy obiektu, zawierający istotne, charakterystyczne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne (np. konkurencja). Model jest bazą do prowadzenia badań symulacyjnych w celu uzyskania najbardziej prawdopodobnego stanu w przyszłości.Wyniki modelu są poddane szczegółowej analizie. Klient otrzymuje jasną interpretację wyników oraz oszacowanie ryzyka.

Oczywiście korzystamy z narzędzi statystycznych przy opracowaniu naszych działań rynkowych czy marketingowych, ale analizy, które uzyskaliśmy na podstawie modelu były znacznie dokładniejsze a korekta planu sprawdziła się w blisko 100%.
Duża korporacja z rynku FMCG, Warszawa

Analizy procesów. Optymalizacja.

imageW większości koncentrujemy się na procesach związanych z produkcją i sprzedażą usług lub produktów. Z reguły to procesy złożone, w których występują interaktywne powiązania pomiędzy ludzimi, sprzętem oraz przepływem informacji i danych. Nasze rozwiązania pozwalają na szybkie stworzenie takiego modelu procesu a następnie poddanie go analizie przy pomocy symulacji.

Planowanie w naszej branży, produkcyjno-logistycznej, odgrywa zasadniczą rolę. Codziennie wykonujemy analizy bieżące ale one nie mają nic wspólnego z decyzjami w dłuższm horyzoncie czasu, dlatego korzystamy ze fachowego wsparcia "modelarzy"
Centrum logistyczne, Błonie

Ocena skutków decyzji

image np. przy realizacji ustaw i rozporządzeń. Modelowanie obiektów i procesów przed wprowadzeniem lub zmianą regulacji prawnych. Tworzymy modele symulacyjne obiektów niematerialnych, zjawisk i procesów, które służą badaniu zachowania tych obiektów w przyszłości po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych np. zmiany w regulacjach VAT, czy oszacowanie wpływu polityki podatkowej na przedsiębiorstwa.

W naszym Ministerstwie rocznie opracowujemy kilkaset aktów prawnych różnego poziomu. Niektóre wymagają oceny skutków jakie mogą nastąpić w wyniku ich wprowadzenia. Dzięki tej metodzie analizy oszczędzamy sporo publicznych środków.
Ministerstwo, Warszawa

icon

Nasze usługi podnoszą efektywność działania organizacji

Projektowanie i analiza procesów czy budowa złożonych modeli analitycznych wymaga wiedzy z wielu dziedzin i dużego doświadczenia. Jeśli chesz zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji i unikniąć kosztownych pomyłek,

zapisz się na prezentację!

tylko współdziałanie gwarantuje sukces przy realizacji projektu

Analiza ▶

image

poznać jak działa organizacja

Modelowanie ▶

image

stworzyć model i system

Wdrożenia ▶

image

lepiej wykorzystać zasoby

Optymalizacja ▶

image

poprawić efektywności działania